Det finns kvinnor som har två livmodrar och två livmoderingångar.

En naturlig fråga är ju då om detta påverkar chanserna att bli gravid.

Men om man har två kompletta livmödrar med tillhörande äggledare bör man inte har några svårigheter att bli med barn över huvudtaget. Inte heller graviditeten
och förlossningen behöver vara annorlunda än för kvinnor vars två halvor
smält samman till en enda livmoder och livmoderhals. Man har alltså samma chans som alla andra.