Shettlesmetoden
Shettlesmetoden, som av anhängare sägs vara 75% säker, går ut på att pojkspermier (bärare av Y-kromosomen) är snabbare men lever kortare än flickspermier (bärare av X-kromosomen) som i sin tur är långsammare men överlever längre.
Så, om du vill ha en pojke så bör du ha sex så nära inpå ägglossningen som möjligt. Om du vill ha en flicka bör du ha sex ett par dagar innan ägglossningen.

Whelanmetoden
Whelanmetoden, som anses av anhängare vara 68% effektiv vad gäller pojkar och 56% vad gäller flickor, går ut på raka motsatsen till Shettlesmetoden.
Teorin är att biokemiska förändringar som gynnar pojkspermier sker tidigare i en kvinnas menscykel, så om du vill ha en pojke bör du ha sex fyra till sex dagar innan din basala kroppstemperatur börjar stiga.
Basal kroppstemperatur är din kroppstemperatur när du vaknar på morgonen och innan du stigit upp. Två till tre dagar efter din ägglossning gör hormonerna i din kropp att din basala kroppstemperatur stiger aningen.
Om du vill ha en flicka bör du ha sex två till tre dagar innan ägglossning.

Italienska forskare tror på årstiderna
Enligt italienska forskare föds det fler pojkar under de gynnsamma sommarmånaderna. Det är naturens sätt att hjälpa de svagaste fostren, pojkarna.
Manliga foster är känsligare än kvinnliga och fler manliga foster förolyckas under graviditeten. Den mänskliga kroppen försöker också motverka detta och av 1 000 graviditeter är 511 foster manliga och 489 kvinnliga.

Forskare på Policlinico i Modena i Italien hävdar nu att även naturen lägger sig i för att hjälpa de svagare manliga fostren överleva. Mellan september och november blir 535 foster manliga och bara 465 kvinnliga.
Det innebär att under den tid på året när klimatet är bäst för nyfödda, under sommarmånaderna, föds det flest pojkar.
– Naturen förstår att manliga foster och nyfödda är mer sårbara än kvinnliga och försöker ge pojkar ett försprång, säger dr Angelo Cagnacci.
Forskarna har tittat på statistik från över 14 000 födslar. De drar slutsatsen att om du vill ha en pojke i den här delen av världen ökar dina chanser om du försöker bli gravid mellan september och november.
– Och även om antalet befruktningar är lägre under mars, april och maj, så är det under de här månaderna du har störst chans att få en dotter, säger dr Angelo Cagnacci.

Har man större chans att få barn av samma kön?
Det cirkulerar uppgifter om att det är 70% (finns många olika värden men 70% kan man ofta läsa om) mer troligt att få ett barn av samma kön som föregående barn, men en undersökning som utfördes av US Dept. of Labor med 6000 amerikanska familjer som underlag visade att det inte finns någon sanning i det påståendet.
Det föds, i princip i alla länder runt jorden, 51% pojkar och 49% flickor. Varför naturen gör på det viset är omtvistat men en teori säger att det beror på att pojkar generellt är mer omtåligare (pojkar är mindre troliga att överleva det första året och mäns livslängd är kortare än kvinnors) och att det lilla överslaget på 51% är naturens sätt att jämna ut balansen.
En annan teori handlar helt enkelt, i Shettlesmetodens (se ovan) anda, om att pojkspermier är snabbare och därför lite mer frekvent vinner racet till ägget.
Den amerikanska undersökningen med 6000 familjer som underlag visade att chanserna i princip, oavsett tidigare barns kön, nästan alltid är 50% (51/49).
Oddsen för att få en pojke verkade öka något efter en flicka, förutom när man redan hade två flickor då en tredje flicka var mer troligt.
Det verkar som att man alltid, oavsett om man har tidigare barn och deras kön, är mer trolig att få en pojke pga 51/49-principen.
» Does Having Boys or Girls Run in the Family? (sid 9)

Statistiska centralbyrån reder ut det hela
SCB har använt sig utav flergenerationsregistret och registret över totalbefolkningen för att sammanställa en tydlig tabell.

Sannolikheten att få:
Antal barn Enbart pojkar Enbart flickor Olika kön
Ett 51 49
Två 26 24 50
Tre 14 11 75
Fyra 7 6 87
Fem 4 3 94
Källa: Flergenerationsregistret och Registret över totalbefolkningen

Läs gärna hela texten ”Vilket kön får barnet?” från Statistiska Centralbyrån:
 »Vilket kön får barnet? (.pdf)

Pojkgraviditeter mer krävande?
Forskare vid ett sjukhus i Boston, USA, analyserade kostintaget hos 244 gravida kvinnor och fann att de kvinnor som var gravida med pojkar hade ett 8% högre intag av protein, ett 9% högre intag av kolhydrater, ett 11% högre intag av animaliska fetter och ett 15% högre intag av vegetabiliska fetter jämfört med kvinnor som var gravida med flickor.
» Average energy intake among pregnant women carrying a boy compared with a girl
Detta kan tolkas som att kvinnor som är gravida med pojkar kräver ett högre energiintag (sonika äter mer) än de kvinnor som är gravida med flickor.